Referat rycerski: Czekając na Azraela z Zacharem Prilepinem

prilepin8 maja 2013

Fuks Krzysztof Galubiński w referacie pod intrygującym tytułem „Czekając na Azraela z Zacharem Prilepinem” podjął próbę nakreślenia głównych linii twórczości Zachara Prilepina (ur. 1975) na tle współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej Rosji. Prelegent skoncentrował się na tych powieściach, które doczekały się tłumaczenia na język polski: „Sańkji” i „Patologiach”. Szczególny nacisk położył na fakt, iż w tekstach Prilepina życie staje się wielką literaturą – a literatura inspiruje życie. Warte zauważenia jest i to, że pisarz, przetwarzając osobiste doświadczenia żołnierza walczącego w Czeczenii i współczesnego rosyjskiego dysydenta, czerpie pełnymi garściami ze skarbca rosyjskiej klasyki XIX wieku. Dzięki życzliwemu zainteresowaniu audytorium referat niepostrzeżenie przeobraził się w ożywiony panel dyskusyjny.

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.