Komersz Polski (część 1)

logo-KP2-kopiaDzień komerszowy rozpoczął się o godzinie dziesiątej w gościnnych salach wykładowych Wydziału Prawa SWPS w Poznaniu. Zainaugurował go Kongres Polskich Korporacji Akademickich, na którym fil! Aleksander Rostocki (K! Sarmacja) wygłosił prelekcję „W poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania współczesną korporacją akademicką – diagnozy, przemyślenia, wnioski.” Referat był doskonałą okazją do skonfrontowania różnych przemyśleń na temat tego, jak we współczesnych i w dodatku specyficznych czasach zarządzać korporacją akademicką, oraz jakie zmiany należy wprowadzić po to, by ruch korporacyjny w Polsce rozwijał się ku lepszemu. Oprócz trafnych przemyśleń i diagnoz dotyczących współczesności, uczestnicy obrad mieli okazję zapoznać się również z poglądami referenta na to, jak życie korporacyjne wyglądało przed zawieruchą wojenną 1939 roku oraz jak zmieniło się otoczenie społeczne i podejście ludzi z zewnątrz do naszych stowarzyszeń po burzliwych wydarzeniach lat wojny i w okresie PRL-u. Po referacie nastąpiła ożywiona dyskusja, w której uczestnicy podzieli się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z zarządzaniem swymi konwentami

Po Kongresie i panelu dyskusyjnym korporanci mieli możliwość uczestniczenia w pokazie szermierki, który został zorganizowany przez biegłego fechmistrza, magistra paucandi com! Mikołaja Podsiadło (K! Chrobria). Magister paucandi przybliżył zgromadzonym zasady szermierki bałtyckiej, a także zorganizował pokazowy trening szermierczy dla zainteresowanych korporantów.

O godzinie szesnastej rozpoczęła się msza święta w poznańskiej Farze w intencji wszystkich zmarłych korporantów oraz o pomyślny rozwój polskich korporacji akademickich. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz prowadzonych przez poczet sztandarowy Chrobrii korporantów ulicami Starego Miasta.

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.