Geneza opriczniny

Opinia na temat kwater naukowych przygotowywanych przez com! Krzysztofa Galubińskiego od czasów wygłoszenia jego pierwszej prelekcji (8 maja 2013 r. – Czekając na Azraela z Zacharem Prilepinem) pozostaje w Konwencie niezmienna.

Wysoki poziom merytoryczny, bogactwo wiedzy ogólnej, wnikliwe i trafne analizy oraz niespotykana erudycja stały się znakiem rozpoznawczym naszego Sekretarza. Kolejne „podniesienie poprzeczki” nastąpiło 19 marca 2014 r. na kwaterze naukowej poświęconej genezie opricziny.

Zgromadzeni dowiedzieli się o dominujących w rosyjskiej historiografii tezach dotyczących przedstawionej tematyki, próbach tłumaczenia zjawiska historycznego w kontekście wschodniej teologii politycznej, czy chociażby o poglądach wysuwanych z punktu państwowotwórczego.

W dyskusji ujawniły się skłonności niektórych do tłumaczenia zjawiska opricziny przez pryzmat poglądów profesora Leszka Nowaka. Niezależnie od zapatrywań na istotę rzeczy, prelekcja – nie dość że wspaniała w formie – aktualna w kontekście najnowszych wydarzeń geopolitycznych na Wschodzie.

Jedno jest pewne: nie sposób zgodzić się z niektórymi kręgami rosyjskich myślicieli, że potrzebna jest nam nowa opriczina.

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.