Spotkanie z pułkownikiem Janem Podhorskim

10859602_891256624226772_1921977927_n15 XII 2014 r.

Delegacja Chrobracka miała tego dnia zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Pułkownikiem Janem Podhorskim – żołnierzem kampanii wrześniowej, powstańcem warszawskim, żołnierzem wyklętym, a także Filistrem honorowym K! Hermesia.

Możliwość poznania drogi życia Pułkownika zawdzięczamy Hermitom, którzy wraz z Kołem Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowali spotkanie i zaprosili nas na nie – dziękujemy!

W sali domu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego zebrała się bardzo licznie młodzież płci obojga.

W pierwszej części spotkania Com! Borowiak – prezes Hermesii w zwięzłych słowach opowiedział zebranym o istocie i specyfice korporacji akademickich. Następnie głos zabrał Fil! Dr Sierchuła, który przybliżył biografię Filistra Pułkownika, a także zarys dziejów Narodowych Sił Zbrojnych.

Filister Pułkownik Podhorski opowiadał o swych przeżyciach z lat przedwojennych, wojennych i powojennych. W barwnej i dowcipnej opowieści akcent położony został na lata studiów leśniczych na Uniwersytecie Poznańskim po II wojnie światowej. Po wykładzie Filistra Pułkownika zebrani poznali dzieje przedwojennej K! Demetria, która skupiała przyszłych rolników i leśników.

Po zakończeniu spotkania Com! Prezesowi Dziarmadze przypadł wielki honor złożenia na ręce Filistra Pułkownika solennych podziękowań za możliwość spotkania.

Filister Pułkownik Podhorski, vivat, vivat, vivat!

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.