Komersz K! Konwent Kujawja

W sobotę 19. marca filistersko-rycerska delegacja K! Chrobria wyruszyła do Torunia, by skorzystać z miłego zaproszenia Braci Kujawitów do udziału w obchodach XCVII-lecia tej zacnej Korporacji. Delegacji przewodniczył Com! Adam Mielcarski.

Uroczystości rozpoczęły się wysłuchaniem Mszy Świętej. Wieczorem, w cieniu starych murów, w pobliżu królowej polskich rzek, rozpoczął się uroczysty komersz. W swym przemówieniu Com! Mielcarski wyraził głęboką radość, iż tradycje akademickie znajdują w Konwencie Kujawja oddanego depozytariusza i gorliwego propagatora. Bracia Kujawici prowadzą także ożywioną pracę formacyjną, tak przecież istotną dla każdej korporacji akademickiej. Zebrani oddali się radosnemu świętowaniu, a wody Wisły niosły głosy braterskich rozmów i śpiewów daleko, daleko poza Toruń.

Korporacja Akademicka Konwent Kujawja – vivat, crescat, floreat in aeternum!

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.