Myśl polityczna reformacji (19 X)

W dniu 19 października na chrobrackiej kwaterze odbyła się kolejna już w tym roku akademickim kwatera naukowa. Prelegentem był nasz wybitny filister kooptowany pastor Andrzej Polaszek, który przybliżył nam temat myśli politycznej reformacji. Na kwaterę przybyło szerokie gremium korporanckie, a także wielce szanowni goście, którzy zaszczycili nas nie tylko swoją obecnością, lecz także aktywnym uczestnictwem, do którego gorąco zachęcał prelegent.

Jako, że filister jest pastorem Ewangelicznego Zboru Reformowanego, w swoich rozważaniach skupił się na myśli kalwinistycznej, którą określił, jako najbardziej pełną i pogłębioną. Prelegent przedstawił wpierw wszystkim podstawowe założenia kalwinizmu po czym każde z nich rozwinął zarówno w kontekście wiary, jak i etyki społeczeństwa. Filister zaprezentował aktualną i żywą treść Starego Testamentu, a również sposób, w który prawa mojżeszowe można stosować, jako drogowskaz do życia zgodnego z Bożą wolą. Pastor podał również wiele pozycji książkowych, dzięki którym zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę we wszystkich poruszanych przezeń tematach.

Temat okazał się niezwykle interesujący, zatem jak zwykle nie obyło się bez pytań. Pastor rozwiał i pogłębił wiele kwestii poruszonych przez audytorium dotyczących między innymi autorytetu kapłańskiego w protestantyzmie, a także zakresu wolności w osobistej interpretacji Biblii.

Po zakończeniu oficjalnej prelekcji żywe dyskusje przeniosły się do kuluarów, gdzie pastor odpowiadał jeszcze przez długi czas na wszelkie pytania dyskutantów.

Filister Andrzej Polaszek: Vivat! Vivat! Vivat!

wyklad-photo

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.