„Keynes vs Hayek, czyli rozprawa o kryzysie” – referat rycerski fuksa Dawida Bodycha

Dnia 14 grudnia fuks Dawid Bodych wygłosił na kwaterze K! Chrobria swój referat rycerski. Fuks zatytułował swoje wystąpienie „Keynes vs Hayek, czyli rozprawa o kryzysie” i w ogólny, ale zarazem pouczający sposób zaprezentował podstawowe różnice między tymi dwiema, wielkimi szkołami nauk ekonomicznych, zarówno w zakresie idei jak i instrumentów stosowanych do osiągnięcia zakładanych celów ekonomicznych. Szanowny prelegent nie ograniczył się jedynie do teoretyzowania, ale wskazał konkretne przykłady zastosowania idei Keynsa oraz Hayeka w praktyce. W tym celu opisał zebranym przyczyny wielkich kryzysów ekonomicznych XX wieku, po czym  omówił zastosowane w celu ich przezwyciężenia środki ekonomiczne. Podsumowując swoje rozważania Fuks zwrócił uwagę na znaczące różnice tak w podejmowanych, w zależności od wybranej ścieżki rozwoju ekonomicznego, działaniach, jak i w wywoływanych przez te działania skutkach.

W swoim referacie fuks poruszył wiele kwestii, których nie zdążył ze względu na ograniczenia czasowe wyjaśnić. Nie powinno to być jednak żadną ujmą dla oceny jego wystąpienia. Wręcz przeciwinie! Oznaczać to przecież musi, że fuks planuje w przyszłości przeprowadzenie kolejnej kwatery w podobnej tematyce, owczywiście już jako pełnoprawny członek Konwentu.

Wypada pogratulować fuksowi zapału i wiedzy oraz przypomnieć, że z referatem rycerskim o podobnej tematyce wystąpił niegdyś na chrobrackiej kwaterze obecny com! Prezes. Czyżby fuksa również czekała tak świetlana przyszłość?

Fuks Dawid Bodych

Vivat! Vivat! Vivat! 

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.