Wykład Barbary Malewskiej „Analiza transakcyjna”

W środowy wieczór 18 X licznie zgromadzeni goście oraz Chrobracy mieli możliwość wysłuchani
arcyciekawego wykładu. Został on wygłoszony przez adeptkę psychologii Barbarę Malewską,
a dotyczył analizy transakcyjnej.
Prelegentka zarysowała szeroką panoramę tej teorii psychologicznej. Przedstawione zostały jej
zasadnicze założenia, fundamentalna dlań koncepcja trzech stanów ja, a także złożone zagadnienie
typów transakcji w komunikacji międzyludzkiej.
Zaprezentowany wykład wyróżniał się wielką klarownością wywodu, a elegancja języka szła o
lepsze z plastycznością dokonanych porównań. Dzięki temu wszyscy zebrani z wielką ochotą i
radością chłonęli przekazywaną wiedzę.
Po prelekcji nastąpiła długa, bogata i wielowątkowa dyskusja, w której wymieniono opinie i
wyjaśniono wątpliwości, jak również wskazano szereg praktycznych zastosowań analizy
transakcyjnej.
Recent Posts

Leave a Comment

14 + piętnaście =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.