Nawiedzenie grobu śp. Com! Pawła Grabowskiego (25 X 2017 r.)

Na tydzień przed uroczystością Wszystkich Świętych przedstawiciele Koła Filistrów, Konwentu
Czynnego i Izby Giermkowskiej udali się na cmentarz sucholeski, gdzie spoczywa śp. Com! Paweł
Grabowski. Chrobracy uczcili pamięć swego nieodżałowanego Prezesa poprzez modlitwę i zadumę.
Do zebranych przemówił obecny Prezes Korporacji, który wspomniał zasługi, które Zmarły położył
około rozwoju naszego związku, a także zachęcił wszystkich do podjęcia pogłębionej refleksji nad
pozostawionym przez śp. Com! Grabowskiego dziedzictwem myśli. Głos zabrał również
przedstawiciel Filisteriatu – podkreślił kluczową rolę Zmarłego w powojennych dziejach Chrobrii
oraz fakt, iż podczas prezesury śp. Com! Grabowskiego położone zostały trwałe fundamenty pod
dalszy rozrost naszej korporacji, a także wskazał na cechy Zmarłego, które winny inspirować jego
następców w korporanckich szeregach. Przywołane zostały również wspomnienia i relacje, które
przybliżyły zgromadzonym wszechstronną osobowość śp. Com! Grabowskiego.
Recent Posts

Leave a Comment

dwadzieścia − 14 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.