Kwatera Com! Bodycha „Tradycje karnawałowe i balowe” (31 I 2018 r.)

W ostatni dzień stycznia licznie zgromadzeni Chrobracy zgłębiali obyczajowość karnawałową i balową. Wspaniałą prelekcję dał człowiek wielu talentów – nasz drogi Wiceprezes Com! Dawid
Andrzej Bodych. Roztoczył on przed zebranymi panoramę tradycji, jakie wytworzył na przestrzeni wieków homo ludens. Szczególny akcent położony został z jednej strony na karnawały miejskie, z
drugiej – na tradycje związane z balami. W wartkiej opowieści Com! Wiceprezesa wielka swada szła o lepsze z szerokością ujęcia tematu.
Recent Posts

Leave a Comment

19 + osiem =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.