Komersz XCVI-lecia korporacji kartelowej Respublica

20 stycznia 2018 roku szeroka delegacja Chrobrii wzięła udział w Komerszu XCVI-lecia korporacji kartelowej Respublica. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18 na kwaterze gospodarzy przy ulicy Ordynackiej. Pełna sala wyraźnie podkreślała niepodważalne znaczenie Respubliki dla polskiego ruchu korporacyjnego. Poza korporacjami polskimi w Komerszu wzięli udział członkowie estońskiej Korporacji Rotalia, którzy dwa dni jechali do Warszawy z dalekiej północy. Przy obecności respublikańskiego i chrobrackiego sztandaru mianowany na weterana został dotychczasowy Mistrz Senator – Maciej Piotr Przepióra.
Po części oficjalnej nastąpiła wspólna zabawa, która trwała aż do rana. Śpiewano polskie, a także estońskie pieśni, które wszyscy śpiewali z najwyższym staraniem w poliglotycznej atmosferze wzajemnego zrozumienia.
Korporacja Akademicka Respublica

Vivat, crescat, floreat in aeternum!

Recent Posts

Leave a Comment

3 + 20 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.