Kwatera Com! Mielcarskiego „Staropolski etos obywatelski” (14 III 2018 r.)

W środę 14 III licznie zgromadzeni mili goście, filisteriat, konwent i giermkowie mieli okazję wysłuchać szczególnej prelekcji. Wygłosił ją Com! Adam Mielcarski – młody zdolny adept prawa, a zarazem subtelny znawca dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wnikliwy badacz praxis sejmikowania. Prelegent zarysował szeroką panoramę staropolskiej refleksji politycznej, począwszy od Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a skończywszy na rozważaniach doby „odrodzenia w upadku” – Sejmu Czteroletniego. Wskazano zostało silne zakorzenienie sarmackiej myśli w dziedzictwie intelektualnym Greków i Rzymian, a w szczególności – filozofii arystotelejskiej. Dokonany przegląd, okraszony dygresjami tyleż błyskotliwymi, co erudycyjnymi, pozwolił na wskazanie zasad, które organizowały życie szlacheckiego narodu politycznego. Na wyszczególnienie zasługują przede wszystkim: ideał braterstwa, legalizm oraz reguła zgody. Warto także zwrócić uwagę na wątek, który pojawiał się w wielu dziełach statystów Rzplitej, a mianowicie potrzebę praktykowania cnót w życiu osobistym i rodzinnym, jak również w aktywności publicznej.

Arcyciekawa prelekcja rozbudziła u słuchaczy wielką chęć zgłębiania dziejów ojczystych. W toku żywej i wielowątkowej dyskusji padły intrygujące pytania, które zarysowały kolejne zagadnienia badawcze. Wszyscy zebrani serdecznie gratulowali Com! Mielcarskiego zarówno solidnego przygotowania, jak i przystępnego zaprezentowania rezultatów swoich badań.

Recent Posts

Leave a Comment

sześć − 2 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.