Ślub Katarzyny Szalaty i Fil! Maurycego Zajęckiego (04 VIII 2018 r.)

W sobotę 04 VIII 2018 r. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach święty sakrament małżeństwa zawarli Panna Katarzyna Szalaty oraz Fil! dr hab. Maurycy Zajęcki – zasłużony Filister, wcześniej wielokrotnie pełniący funkcje Sekretarza w Konwencie Czynnym, którego rady i wiedza, nie tylko o ruchu korporacyjnym w Polsce, wielokrotnie pomogły młodym Comilitonom.

Nabożeństwu towarzyszył poczet sztandarowy. Pod koniec Mszy Św. Para Młoda przeszła pod chrobrackim szpalerem. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich stanów Korporacji Akademickiej Chrobria złożył Com! Prezes.

Państwo Zajęccy – vivant, vivant, vivant!

Recent Posts

Leave a Comment

12 + cztery =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.