Prelekcja dr hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego – Wojna a środowisko naturalne – 16.01.2019

W ostatnią środę, 16 stycznia 2019, odbyła się pierwsza w nowym roku kalendarzowym kwatera naukowa K! Chrobria, na której to swój wykład przedstawił dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski. Prelegent jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej, a jego zainteresowania naukowe dotyczą biotechnologii. Jest opiekunem Koła Naukowego „Bioinicjatywa” zrzeszającego studentów wokół proekologicznych zagadnień z zakresu chemii, biologii, technologii, inżynierii i ochrony środowiska.

Tematem jego prezentacji był *wpływ działań wojennych na środowisko naturalne na przestrzeni dziejów*. Wymienione zostały dawne, ale również bardziej współczesne *konflikty*, które miały negatywny wpływ na środowisko, a w następstwie również i na populację ludzką. Omówione zostały dawne bitwy, coraz to nowocześniejsze, a zarazem „brudniejsze” technologie wojenne, oraz brak świadomości ekologicznej twórców i użytkowników tychże technologii. Zaprezentowane zostały przypadki użycia m.in. śmiercionośnej amunicji w czasach rewolucji przemysłowej, broni chemicznej w czasie I wojny światowej, kończąc na XX-wiecznych próbach broni atomowej oraz * * pokrewnych wynalazkach. *Prelegent* wyraził ubolewanie nad skutkami *nierozsądnego* wyścigu zbrojeń, który doprowadza w coraz większym stopniu do dewastacji natury, oraz zagraża w rozwoju cywilizacji człowieka. Po *wykładzie* zadano prelegentowi *kilka* pytań dotyczących *omawianej tematyki* (m. in. szkodliwości promieniowania alfa). *W mury naszej kwatery* przybyło bardzo liczne grono słuchaczy.

Za *interesującą prelekcję* dziękujemy prelegentowi, a dumni z takiej frekwencji Chrobracy zapamiętają ją na pewno bardzo dobrze!

Recent Posts

Leave a Comment

osiem + 2 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.