Hołd lenny Wasyla IV – 29 X 2019

29 października 1611 r. były car Rosji Wasyl IV Szujski wraz z swoimi braćmi Dymitrem i Iwanem złożyli hołd lenny królowi Polskiemu i Szwedzkiemu, Wielkiemu Księciu Litewskiemu Zygmuntowi III Wazie oraz nowemu carowi Rosji Władysławowi Wazie. Był to jedyny taki moment w historii, gdy władca Rosji pokłonił się przed głową innego państwa, de facto poddając Rosję w lenno. O rozmiarze upokorzenia, jakim był i jest dla Rosjan Hołd Ruski zaświadcza fakt, że dziś Dzień Niepodległości obchodzony jest w Rosji 4 listopada, w rocznicę wyzwolenia Moskwy spod rządów polskich w 1612 roku.

Warto również wspomnieć, że Wasyl Szujski zmarł w Warszawie w 1612 r., gdzie został pochowany w wybudowanej specjalnie na tę okazję Kaplicy Moskiewskiej. Kaplica ta, jako też wszelkie pamiątki po polskiej wiktorii moskiewskiej, raziły kolejnych władców Rosji, żądających ich zniszczenia. Wpierw wszelkie poematy i pamiętniki, następnie obrazy, a w XIX wieku także i sama kaplica, uległy zniszczeniu w wyniku starań i zabiegów Rosjan, chcących usunąć z pamięci narodu naszego pamięć o zwycięstwie, a swojego, o hańbie.

Część utworów opisujących hołd ruski zachowała się jednak, stanowiąc swojego rodzaju rarae aves polskiej literatury. Przytaczamy poniżej jeden z fragmentów z linkiem do szerszej lektury na ten temat.

„A wtym kanclerz koronny Żółkiewski rzeczony,
Szczęściem, męstwem, dzielnością nad insze wsławiony,
Który nieraz ten naród bisurmański gromił,
Ich wojska niezliczone potężnie przełomił –
Pomnią to ukraińskie pola krwią skropione
I kłuszyńskie, gdzie legły pułki niezwalczone,
Ten posiadł i stolicę Carstwa Moskiewskiego,
I potężne wojska zbił monarchy wielkiego,
Szujskich wziął i z hetmany, i oddał królowi
Na nieśmiertelną sławę swemu narodowi –
Aleć to wiedz, Fortuna z przyrodzenia miewa,
Że się z męstwa rycerzów rada więc naśmiewa.”
Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chodkiewicza, Wojciech Rakowski, 1628

http://reshistorica.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/issues/37/2.chemperek.pdf?fbclid=IwAR0mQadBxrjQwvtmNeNlhMtKGnF-T2HFu0ODhrLh3GuBAeMfcb2jjHG4h0k

Recent Posts

Leave a Comment

dwa × pięć =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.