Rocznica podpisania układu pomiędzy PRL a NRD – 6 VII 2020

► 6 lipca może wydawać się tylko kolejnym zwyczajnym dniem pierwszego tygodnia drugiej połowy roku. To dzisiaj jednak przypada okrągła 70. rocznica podpisania układu pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną z 6 lipca 1950 r.

► Ten akt prawny reguluje niezwykle istotną kwestię dla powojennej Polski, czyli ostateczny kształt granic na zachodzie naszego kraju. W 1950 r. Józef Cyrankiewicz (ówczesny premier PRL), Stefan Wierbłowski oraz Otto Grotewohl (premier NRD) i Georg Dertinger spotkali się w Zgorzelcu, by ostatecznie potwierdzić stan faktyczny dotyczący tej ważkiej sprawy. Układ miał być zapowiedzią pogłębionej współpracy między krajami oraz potwierdzić przyjazne stosunki PRL z DDR.

► Do ratyfikacji układu doszło kilka miesięcy później. Podkreślić należy, że ten dokument stanowił kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich oraz był wyrażeniem bardzo ważnego aktu zabezpieczenia interesów Narodu Polskiego. Pamiętając o zbrodniach reżymu komunistycznego, nie należy przemilczać niektórych pozytywnych dokonań jego przedstawicieli.

► Rzeczpospolita Polska — Vivat! Crescat! Floreat! In aeternum!

Recent Posts

Leave a Comment

10 + 6 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.