Rocznica pierwszych powojennych wyborów – 19 I 2021

☆ Polak, który osiągnął pełnoletność najpóźniej w roku 1989, miał szansę więcej niż trzydziestokrotnie oddać swój głos w wyborach. Za przełom dla polskiej demokracji uznaje się częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 r. Bardzo ważne głosowanie dla losów naszej ojczyzny odbyło się także 42 lata wcześniej. Ich rezultat okazał się jednak zgoła odmienny…
☆ Styczeń 1947 roku. Nasz naród przygotowuje się do kolejnego powojennego wyboru. Tym razem przed obywatelami stoi zadanie wskazania na osoby i partie, które ich zdaniem powinny sprawować władzę w odbudowującej się ojczyźnie. Niewielu zdaje sobie jednakże sprawę, że ostateczny zwycięzca został już ustalony…

☆ 19 stycznia. Polacy ruszają do urn. Do wyboru mają polityków Bloku „Demokratycznego”, działaczy kilku podporządkowanych władzy partii oraz ostatnich przedstawicieli prawdziwej opozycji (to Polskie Stronnictwo Ludowe ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele). Krajowy aparat bezpieczeństwa korzysta jednak z doświadczenia zdobytego podczas fałszowania wyników referendum sprzed roku, także i tym razem dokonując korekt wyników. Koalicja z Polską Partią Robotniczą na czele „zdobywa” ponad 80% głosów. Polskiemu Stronnictwu Ludowemu przypadło zaś nieco ponad 10%.

☆ Niezgodne z jakimikolwiek zasadami państwa prawa wybory wywarły niezwykle mocny wpływ na następne dziesięciolecia. Po formalnym umocowaniu się komunistów we władzy represje zaczęły nasilać się jeszcze bardziej. Polski naród szczęśliwie nigdy nie utracił ducha i zdołał po latach wyswobodzić się z sowieckiej niewoli. Obyśmy i my nigdy nie ustali w dążeniu do prawdy i wolności!

☆ Rzeczpospolita Polska — Vivat! Crescat! Floreat! In aeternum! ??
(zdjęcie pochodzi z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej).

Recent Posts

Leave a Comment

trzy × 2 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.