Powojenna zmiana granic – 15 II 2021

▬ 15 lutego to dzień związany z historią najnowszą Poznania. Jednym z istotnych wydarzeń mających wpływ na miasto i jego życie miało miejsce w 1945 r., kiedy doszło do zniszczenia uprzednio zbeszczeszczonej i obrabowanej najważniejszej poznańskiej świątyni, czyli Bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Sowiecka artyleria, mierząca do broniącego się z terenów Cytadeli niemieckiego okupanta, w znacznym stopniu uszkodziła najważniejszą budowlę na Ostrowie Tumskim. Doszło do zniszczenia zabytkowego wnętrza; w pewnym stopniu ocalały tylko boczne kaplice.

▬ Kilka lat później, 15 dnia lutego 1951 roku, doszło także do innego brzemiennego w skutki wydarzenia. Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz ZSRS zawarły umowę o wymianie obszarów przygranicznych. Na mocy tej decyzji doszło do „korekty” granic, zamieniając obszary o powierzchni 480 km². Oficjalną przyczyną zawarcia umowy była chęć pozyskania przez Polskę terenów wykorzystanych w późniejszym czasie do budowy elektrowni wodnej na rzece San, której plany stworzenia pojawiły się jeszcze przed wojną.

▬ Prawdziwym powodem była chęć pozyskania przez ZSRS bogatych złóż węgla kamiennego i linii kolejowej. Oprócz tego doszło do przekazania przeciwnej stronie wszystkich nieruchomości znajdujących się na danym terenie. Ostatecznie m. in. miejscowości Bełz, Waręż i Chorobrów przestały być polskie, a pod ojczystą administrację wróciły Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Krościenko i inne.

▬ Przypominając to wydarzenie, nie można zapomnieć o przesiedleniach, które wówczas miały miejsce. Nie tylko zmuszono do przeprowadzki ludzi z wyżej wymienionych terenów w ramach „Akcji H–T”, ale także w 1945 r. wysiedlono Polaków z otrzymanego później z powrotem fragmentu Bieszczad. Pośród tych ludzi była rodzina jednego z członków Prezydium Chrobrii, którą tuż po zakończeniu wojny zmuszono do wyboru między otrzymaniem paszportu ZSRS i poddaniu się rusyfikacji a udaniem się w podróż w nieznane w głąb odradzającej się Polski.

Recent Posts

Leave a Comment

16 − sześć =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.