Kwatery naukowe 11 i 18 I 2023

W środę 11 stycznia, po krótkiej świątecznej przerwie, Korporacja Akademicka Chrobria wznowiła serię cotygodniowych kwater naukowych. W ramach pierwszej z nich w nowym roku kalendarzowym członkowie Korporacji mieli okazję wysłuchać prelekcji dra Filipa Jakubowskiego, kierownika Zakładu Arabistyki i Islamistyki Wydziału Neofilologii UAM pt. „Między modernizmem, radykalizmem, a tradycjonalizmem – trzy oblicza współczesnego islamu”.

Prelegent scharakteryzował i omówił trzy nurty obecne we współczesnym muzułmanizmie – tradycjonalizm, radykalizm oraz modernizm. Pan Doktor przedstawił historyczną genezę ich powstania w ramach współczesnego islamu począwszy od XIX wieku, a następnie wskazał najważniejszych ich przedstawicieli oraz różnice w postrzeganiu religii.

Po wyczerpującym tematykę wykładzie odbyła się także seria pytań i odpowiedzi, w ramach której wraz z Prelegentem obecni słuchacze podjęli dyskusję na temat przyszłości islamu w Europie i na świecie, a także perspektyw rozwoju każdego z omówionych nurtów.

 

Z kolei w środę 18 stycznia zgromadzeni na kwaterze barwiarze, fuksy i goście mieli okazję wysłuchać wykładu Pani dr Agnieszki Stempin pt. „Polska na szachowej mapie Europy w średniowieczu – czyli co wynika z badań archeologicznych”.

Prelegentka przybliżyła słuchaczom bogatą historię królewskiej gry, poczynając od jej początków w starożytnych Indiach i Persji, późniejszego zaadaptowania przez Arabów oraz dotarcia do średniowiecznej Europy. Zostały również szczegółowo omówione odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich, wskazujące na obecność i popularność szachów w państwie Piastowskim już od początków XI wieku. Po wykładzie nastąpiła sekcja pytań, w której to najbardziej zapaleni chrobraccy szachiści nie szczędzili swojej ciekawości.

Serdecznie dziękujemy Pani Doktor za niezwykle interesującą prelekcję.

 

Recent Posts

Leave a Comment

4 × dwa =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.