Kwatery naukowe 29 III, 12 IV i 19 IV 2023

W  środę 29 III mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Pana prof. Ryszarda Vorbricha, badacza i nauczyciela akademickiego w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM na temat sytuacji kolonialnej w kontekście XIX i XX Afryki (i nie tylko) oraz współczesnej Europy.

Prelegent przedstawił słuchaczom zagadnienie kolonializmu z perspektywy antropologicznej oraz historyczny rozwój kształtowania się tytułowego zjawiska na przestrzeni dziejów w Afryce, Azji i Europie. Pan Profesor przybliżył także rodzaje i aspekty kolonializmu w Afryce w XIX i XX wieku w ujęciu etnograficznym oraz antropologicznym. Finalnie prelegent poruszył kwestię dekolonizacji Afryki i zjawiska neokolonializmu, wykazując przy tym podobieństwa z jakimi zmagają się społeczeństwa afrykańskie i Europy wschodniej po upadku reżimów komunistycznych.

Tradycyjnie, po interesującej prelekcji nastąpiła sekcja pytań, podczas której prowadzono żywą dyskusję na temat poruszonych w wykładzie problemów. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za arcyciekawe wystąpienie.

Dnia 12 kwietnia na kwaterze K! Chrobria odbyła się prelekcja naukowa prof. UAM dr. hab. Wiesława Ratajczaka, historyka literatury i nauczyciela akademickiego w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską, pt. „Pozytywiści i niepodległość w XIX w. Kapitulacja czy zmiana strategii?”.

Pan Profesor przedstawił problematykę zmiany nurtu literackiego po Powstaniu Styczniowym i myśli budowania tożsamości narodowej oraz wkład w te kwestie filozofii pracy organicznej. Zgromadzeni barwiarze, fuksy i goście ponadto mieli okazję wysłuchać przekrojowej analizy największych dzieł okresu pozytywistycznego w polskiej literaturze, takich jak Trylogia Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa oraz „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Finalnie Prelegent podjął się rozważań nad wpływem przedmiotowego okresu na późniejsze dokonania na polu odzyskiwania niepodległości oraz uksztaltowania polskiej świadomości narodowej.

 

Z kolei w minioną środę w ramach kwatery naukowej K! Chrobria odbył się wykład prof. UAM dr. hab. Michała Haake, historyka sztuki, nauczyciela akademickiego i badacza w Zakładzie Historii i Teorii Badań nad Sztuką pt. „Ikony w twórczości Jana Matejki”.

Zgormadzeni słuchacze mogli dowiedzieć się o historii ikon w sztuce średniowiecznej oraz o ich inspirującej roli w twórczości mistrza. Prelegent przedstawił także przykłady wykorzystywania ikon bizantyjskich na konkretnych obrazach pędzla Matejki. Finalnie Pan Profesor w sposób szczegółowy rozłożył na czynniki pierwsze obrazy „Stefan Batory pod Pskowem” i „Bolesław Chrobry ze Światopełkiem przy Złotej Bramie w Kijowie”, również pod kątem symboliki wykorzystania w nich elementów sakralnych kościoła wschodniego i rzymskokatolickiego.

Tradycyjnie prelekcja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której przybyli barwiarze, goście i fuksy wspólnie z prelegentem dokonywali interpelacji obrazów mistrza Matejki. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za bardzo ciekawy i pouczający wykład.

 

Recent Posts

Leave a Comment

cztery × 5 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.