Szermierka akademicka jest częścią tradycji ruchu korporacyjnego i jednym z podstawowych elementów wychowania w Chrobrii. Sprawna umiejętność posługiwania się rapierem jest warunkiem, by stać się jej pełnoprawnym członkiem.

Szermierka jest sportem, w którym liczy się elegancja i zasady. Na sali treningowej obowiązuje ścisła etykieta określająca strój, postawę i zachowanie zawodników. Wymaga się wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad fair-play dlatego szermierka akademicka jest sportem promującym kulturę osobistą, a dzięki swej barwnej historii i silnej tradycji również kulturę europejską. Mimo że historia pojedynków honorowych sięga kilkuset lat, to nie straciły one nic ze swoich cech pierwotnych, dzięki czemu z biegłości wojskowej ewoluowały w sport dla dżentelmenów.

Systematyczny trening szermierki nie tylko zwiększa sprawność i wydolność fizyczną, poprawia zdolność obserwacji i koncentrację, ale przede wszystkim wpływa na rozwój osobowości. Kształtuje takie cechy charakteru jak odwaga i męstwo, pomaga zachować zimną krew w trudnych sytuacjach oraz uczy szacunku dla przeciwnika.

We wrześniu 2012 roku pięcioosobowa delegacja Chrobrii udała się w podróż do Rygi, celem poznania i nauczenia się szermierki akademickiej (w rycie bałtyckim) od zaprzyjaźnionej Korporacji Tervetia. Dzięki gościnności oraz zaangażowaniu Łotyszy, kwiat rycerstwa Chrobrii miał okazję odbyć intensywny kurs pod okiem wytrawnego szermierza, terveckiego Magistra Paucandi com! Kristapsa Bogdanovičsa. Szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem, a każdy członek delegacji nauczył się dobrze posługiwać rapierem. W roku akademickim 2012/2013 po raz pierwszy w powojennej historii Chrobrii zostały wznowione treningi szermierki, a w kwaterze korporacyjnej ponownie rozbrzmiał szczęk żelaza i posypały się iskry.

Wiosną 2017 roku całe doświadczenie i wiedza zebrana na przestrzeni ostatnich lat zostały przelane na papier, a reguły pojedynku skodyfikowane w Podręczniku Mag! Paucandi. Wysiłkiem com! Mikołaja Podsiadło, który piastował zaszczytną funkcję fechmistrza Korporacji nieprzerwanie przez cztery lata, oraz zespołu redaktorów powstał pierwszy tego typu dokument w Polsce.

W podręczniku opisane są kwestie techniczne oraz reguły sparingów wraz z komendami, ale również znajdują się rozdziały o cnotach szermierza i pracy nad swoim charakterem co jest nieodłączną częścią tego szlachetnego sportu.

Fragment podręcznika:

„Hart ducha, systematyczność treningów i poświęcenie, które są z tym związane wymagają wielokrotnie wykraczania poza siebie. Wymagają likwidowania zniechęcenia, zmęczenia
i pożądliwości światowych. Zachęcają do przykładania topora do drzewa swych wad i bezlitosnego ścinania go co ranek, co wieczór, na co dzień. Drzewo to bowiem uporczywie odrasta i nie przycinane potrafi zarosnąć duszę człowieka, pozbawić go sił i strącić na mieliznę niemocy i użalania się nad sobą. Chrobrak jednak jako rycerz – obrońca wartości i przewodnik w swoich środowiskach nie może sobie na to pozwolić.”

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.