Komersz Rocznicowy K! Sarmatia

K! Sarmatia 14 V 2016 r.

Komersz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Anny na Placu Zamkowym. Następnie delegacje przeszły w kolumnie w kierunku tablicy upamiętniającej zmarłych korporantów, wzbudzając szczery podziw przechodniów. Przy tablicy oddano hołd poległym, odśpiewano „Braciom, co po życia znoju…”. Później udano się do Domu Polonii, gdzie odbywał się Komersz. Było to miejsce bardzo dostojne i adekwatne do rangi uroczystości.

Swoją obecnością zaszczycili Komersz goście honorowi: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt oraz Prorektor ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej Zbigniew Kledyński. Przybyły także delegacje K! K! Hermesia, Aquilonia, Welecja, Respublica, Astrea Lubliniensis, Akropolia Cracoviensis, Latvia, Lechicja.

Podczas części oficjalnej nastąpiło przyjęcie czterech nowych Filistrów K! Sarmatia. Do zgromadzonych zwrócił się JM Rektor, który wyraził aprobatę dla działalności patriotycznej i ideowo – wychowawczej polskich korporacji akademickich, a także zadeklarował wolę rozwijania wzajemnych relacji. Mowę w imieniu Chrobrii wygłosił Com! Mateusz Kaczmarek, który był szefem delegacji. Wyraził on nadzieję na zacieśnienie więzów łączących K! Chrobria z K! Sarmatia. Wspomniał również o przedwojennym statucie Chrobrii, który w oprawie wraz z aneksami reprezentacja K! Chrobria podarowała gospodarzom. Później trwała najlepsza zabawa i najżywotniejsze pieśni. Wiele radości dostarczyła „Pieśń filomatów”. Zarówno barwiarze, jak i giermki popisały się swoimi niebywałymi zdolnościami literackimi. Miał miejsce również konkurs fuxowski na audyt macierzystej korporacji. Komersz zakończył się już następnego dnia Pieśnią Semestrów, po czym zaproszono wszystkich na bumel.

Z pewnością wszyscy zebrani uznali Komersz K! Sarmatia za niezwykle udany!

K! Sarmatia – vivat, crescat, floreat in aeternum!

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.