Kwatera szermiercza Com! Adama Mielcarskiego

Dzięki tytanicznej pracy, którą wykonał Fil! Mikołaj Podsiadło, K! Chrobria intensywnie uprawia
szermierkę akademicką w rycie bałtyckim. Można powiedzieć, że szermierka w sposób trwały
wrosła w praktykę życia naszego związku, stając się kolejnym polem wspólnych wysiłków
wszystkich korporacyjnych stanów. O naszym fechtunku opowiedział podczas kolejnej kwatery
Com! Adam Mielcarski – nasz Magister Paucandi, a zarazem eloquentiae princeps wśród
Chrobraków. Z wielką swadą nakreślił on szeroką panoramę tradycji szermierczych – szczególny
nacisk położony został na szermierkę akademicką w rycie bałtyckim. Oprócz solidnej porcji wiedzy
teoretycznej zebrani poznali dogłębnie także praktyczną stronę szermierki – nie zabrakło pokazu
umiejętności fechtunku. Licznie zgromadzone audytorium z wielką przyjemnością i
zainteresowaniem słuchało tyrad Com! Mielcarskiego, w których onieśmielająca erudycja szła o
lepsze z inteligentnym dowcipem. Kwatera wzbudziła wiele pytań i z pewnością ożywiła ducha
przywiązania do szermierki.
Recent Posts

Leave a Comment

cztery × 3 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.