Stulecie założenia Korporacji Akademickiej Chrobria – 28 III 2021

█ To mógłby być kolejny z postów na tej stronie, z ładnym opisem i zdjęciem. Dzisiaj jednak publikujemy najważniejszą wiadomość w tym roku akademickim, a może i nawet od początku obecności Chrobrii na portalu Facebook.

█ Równo sto lat temu — dnia 28 marca 1921 roku — zrodziła się poznańska korporacja akademicka, której za patrona obrano króla Bolesława I Chrobrego. 11 studentów Uniwersytetu Poznańskiego, złączonych przez przyjaźń i umiłowanie Ojczyzny, powołało do życia Chrobrię. Trzon od początku stanowili zdemobilizowani oficerowie Wojska Polskiego, którzy za Ojca Korporacyjnego przyjęli gen. Ireneusza Wierzejewskiego, wybitnego wojskowego działającego podczas m. in. powstania wielkopolskiego oraz profesora ortopedii.

█ Niemal od samego początku do Chrobrii przylgnęło określenie „korporacja oficerska”. Odbicie tej nazwy można zauważyć w tym, jak określa się członków pełnoprawnych czynnie działających i członków niepełnoprawnych — odpowiednio „rycerzami” i „giermkami”. Pokazuje to nie tylko przywiązanie Chrobraków to kwestii związanych z wojskowością, ale przede wszystkim do cnót takich jak honor i przyjaźń, co ma bezpośrednie konotacje z naszą dewizą „Honori et Amicitiae”.

█ Za znak korporacji przyjęto barwy czarną, zieloną i białą, co przekłada się odpowiednio na umiłowanie odwagi, uwielbienie życia i nadziei oraz określenie nieskazitelność intencji i słuszności zasad. Te idee przyświecały każdemu studentowi, który dokonał zaszczytu wstąpienia w szeregi Chrobrii. A tych było bez liku. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów i przed nastaniem niepodległej Polski wielu przyszłych Chrobraków działało na rzecz zachowania polskiej świadomości narodowej, między innymi aktywnie angażując się w działalność tajnych Towarzystw Tomasza Zana. Część z założycieli uczęszczała na początku XX wieku do gnieźnieńskiego gimnazjum, którego patronem był Bolesław Chrobry, stąd koncepcja, by Korporację nazwą na stałe powiązać z wojowniczym i zwycięskim pierwszym królem Polski.

█ Okres II Wojny Światowej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był niezwykle trudny dla członków Korporacji Akademickiej Chrobria. Utracono wszystkie aktywa korporacji, ale, co najważniejsze, podczas wojny wiele Chrobraków oddało życie za umiłowaną Ojczyznę. Okres PRL także nie przyniósł wiele dobrego. Działalność patriotycznych stowarzyszeń studenckich była niemożliwa, co nie przeszkodziło na szczęście w organizacji nieformalnych spotkań i podtrzymywaniu słabnących więzi i zaowocowało m. in. wmurowaniem tablicy pamiątkowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów poświęconej korporantom. 15 czerwca 2002 r. doszło do reaktywacji Korporacji Akademickiej Chrobria, która działa aż do dziś.

█ W ciągu całego okresu działalności setki osób przewinęło się przez naszą korporację. Zdajemy sobie sprawę, że to dzięki ogromnym wysiłkom naszych przedwojennych założycieli i niezwykłego trudu reaktywatorów jesteśmy tu dzisiaj, mogąc z dumą przypominać o naszej przeszłości. Dziękujemy, odważnie, z nadzieją i niezłomnie spoglądając z nadzieją na to, co przyniesie następne sto lat.

█ Korporacja Akademicka Chrobria — Vivat! Crescat! Floreat! In aeternum!

Recent Posts

Leave a Comment

17 − 14 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.