Referat Rycerski fuksa A. Mielcarskiego

Norblin_-_Bojka_szlachty_na_sejmiku_(IV)W środę 25 II wobec Filistra, Comiltonów oraz Gości Fux Major Adam Mielcarski, syn Kujaw i student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wygłosił referat rycerski o sejmikach szlacheckich doby srebrnego wieku Rzeczypospolitej.
W pierwszych słowach dokonana została (przy pomocy bogatego materiału ikonograficznego) demaskacja krzywdzących stereotypów nt. sejmikowania.
Prelegent unaocznił zebranym, iż sejmik był jeden, natomiast można mówić o wielu jego rodzajach -z uwagi na różnorodność wolności szlacheckich.
Fux Mielcarski w sposób wyczerpujący omówił funkcjonowanie sejmików, kładąc nacisk na wielość wariantów w praktyce politycznej.
Wystąpienie podkreślało aspekt: partycypacyjny oraz deliberacyjny sejmikowania, postrzegając je jako wzór dla budowania tożsamości republikańskiej.
Fux, zaznaczając rolę króla jegomości i senatorów, wskazywał na monarchię mieszaną jako właściwy ustrój I Rzeczypospolitej.
Przemówienie ukraszone były licznymi anegdotami i erudycyjnymi dygresjami, świadczącymi o dogłębnym poznaniu zagadnienia.
Po wystąpieniu nastąpiła krótka, acz niezwykle rzeczowa dyskusja.Następnie Konwent Czynny przyjął referat Fuxa, co oznacza, że Adam Mielcarski poczynił wielki krok na drodze ku pełnoprawnemu członkostwu w Korporacji Akademickiej Chrobria.
Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.