Referat rycerski: „Bez gwiazdy nie ma jazdy”

W piękny środowy wieczór 13 stycznia 2016 r. odbywała się arcyciekawa kwatera naukowa pt.: „Mercedes-Benz, czyli krótko o modelach lat ostatnich”. Przygotował ją starannie Fux Mateusz Kaczmarek, student II roku prawa na Uniwersytecie SWPS.

Prelegent za motto swego wystąpienia obrał słowa „Bez gwiazdy nie ma jazdy”. Najczcigodniejszy Filister, Comiltoni, Confuxy oraz liczni goście poznali rozmaite modele marki Mercedes. Wywód został poprowadzony w sposób przemyślany – każda klasa oraz każdy model został szczegółowo omówiony.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Fux nie poprzestał na suchych informacjach technicznych, lecz uwzględnił także aspekty praktyczne, a zwłaszcza funkcjonowanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce oraz problemy w eksploatacji. Mowa była zarówno o modelach starszych, jak i nowszych. Fux Kaczmarek dał liczne dowody swej wiedzy specjalistycznej. Przedstawiona ona została w sposób przystępny także dla laików w tej dziedzinie.

Prelekcja ta była zarazem referatem rycerskim Mateusza Kaczmarka, który Konwent Czynny przyjął bez zastrzeżeń, a nawet z zadowoleniem. Fux zdobył kolejny – bardzo ważny, choć nieostatni – wierzchołek w wspinaczce po koronę szczytów: nadanie barw rycerskich.

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.