Comitat Com! Adama Mielcarskiego Uchwały podatkowe sejmiku generalnego Prus Królewskich za panowania Władysława IV Wazy (1632-1648) – 19.12.2018

Finis coronat opus! Ostatnia z kwater naukowych K! Chrobria w 2018 r. przybrała formę comitatu magisterskiego. Referat przedstawił Com! Adam Mielcarski – wielce zasłużony Rycerz, któremu przewagi na rozmaitych polach pracy korporacyjnej przyniosły zasłużoną sławę. Com! Mielcarski, będąc jednym z najstarszych członków Konwentu Czynnego, w naszym związku przeszedł niemal cały cursus honorum – w każdym miejscu, na którym został postawiony, dawał dowody wytrwałej służby.

Com! Mielcarski, młody zdolny aplikant radcowski, przedstawił zebranym zasadnicze tezy swej pracy magisterskiej, która poświęcona została złożonemu zagadnieniu uchwał podatkowych sejmiku generalnego Prus Królewskich za panowania Władysława IV Wazy (1632-1648). Magisterium to zostało z sukcesem obronione na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ubiegłym roku akademickim.

Prelegent przeprowadził zebranych od definicji potrzebnych do omówienia tematu przez fascynujące niuanse prawa, ustroju i zwyczajów Rzeczypospolitej aż po autorski schemat uchwały podatkowej. Warto nadmienić, iż został on stworzony dzięki skrzętnej analizie tekstów źródłowych, które były sporządzane po łacinie oraz w języku staroniemieckim i polskim. Dzięki zdolnościom krasomówczych naszego Rycerza wywód skrzył się od anegdot i intrygujących detali. Com! Mielcarski ujawnił także kilka tajników warsztatu badawczego historyka prawa. Poczynione ustalenia w sposób znaczący poszerzają zasób wiedzy polskiej nauki. Labor omnia vincit!

Po wygłoszeniu referatu zebrani zadali szereg pytań, z których przebijał szczery podziw dla pracowitości prelegenta. Rozmowy z Com! Mielcarskim trwały do późna …

Zaspokojeni spotkaniem wśród braci Chrobracy rozeszli się jakby nacieszeni światłem wiedzy wśród grudniowej nocy. Oby więcej takich comitatów!

Recent Posts

Leave a Comment

szesnaście − dwanaście =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.