Kwatera Com! Pomesa o podatkach (27 IV)

Świeżo wybarwiony Rycerz naszej Korporacji Oliwier Pomes wprowadził Chrobraków i gości w problematykę sprawiedliwości podatku progresywnego, proporcjonalnego (liniowego) oraz regresywnego (pogłównego).

Mało nadawał się tak dobrze do przedstawienia zgadywania równie zawiłego, jak kontrowersyjnego. Com! Pomes jest bowiem studentem IV roku prawa oraz prezes koła naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka na UAM. Uczestniczył ponadto w rozlicznych konferencjach oraz warsztatach. poświęconych finansom publicznym, a szczególnie prawu podatkowemu.

Nie dość tego – Com! Pomes prócz rozwijania znajomości prawa podatkowego poszerza swoją wiedzę w innych dziedzinach, w tym zwłaszcza prawa: gospodarczego, handlowego oraz ochrony danych osobowych. Jednym słowem – właściwy człowiek na właściwym miejscu.

Prelegent przedstawił charakterystykę prawną wymienionych podatków oraz koncepcje indywidualnej i społecznej sprawiedliwości.

Pierwsza część jego wystąpienia będzie miała charakter wprowadzający. Zostały przedstawione pojęcia podatkowe, uwarunkowania gospodarczo polityczne światowego podziału podatkowego, a także charakterystyka podatku pogłównego na wybranym polskim przykładzie.

W drugiej części odbyła się otwarta debata, rodem z parlamentu. Uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, który z wymienionych podatków jest bardziej sprawiedliwy. Na potrzeby spotkania prelegent przygotował model społeczeństwa uwzględniający różne warstwy zamożności. Zebrani głosowali nad tym, która z metod opodatkowania jest najlepsza dla tegoż modelu.

W dalszej kolejności obliczono pozostałe metody opodatkowania (które zostały w naszym quasi­parlamencie przegłosowane). W rezultacie uzyskano wynik, który z podatków jest najbardziej efektywny fiskalnie. W ten sposób dążyliśmy (i drążyliśmy) odpowiedź na pytanie, który podatek jest sprawiedliwszy oraz wydajniejszy ekonomicznie.

Recent Posts
Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.