Grant MEiN dla Fil! prof. Maurycego Zajęckiego

Z ogromną radością informujemy, że Filister K! Chrobria dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Maurycy Zajęcki znalazł się w gronie finalistów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo Narodowe”, a zgłoszony przez Filistra projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł.

Zakwalifikowana do finansowania inicjatywa Filistra nosi tytuł „Obraz środowiska polskich studentów i kadry naukowej 1816-1989. Kontynuacja badań, opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu” i stanowić będzie ciąg dalszy badań oraz inicjatyw Profesora w zakresie zachowania oraz opisu dziedzictwa polskiego ruchu korporacyjnego.

W ramach projektu będą kontynuowane dotychczasowe prace nad gromadzeniem i katalogowaniem zbiorów Archiwum Korporacyjnego i zostaną opracowane biogramy niemal 20 tys. członków korporacji akademickich, najważniejszym założeniem przedsięwzięcia jest jednak stworzenie dostępnego dla wszystkich, darmowego archiwum online pod nazwą Cyfrowe Zintegrowane Archiwum Polskich Korporacji Akademickich (CZAPKA), w którym na zasadzie open source zostanie udostępnionych 15 tys. źródeł historycznych (fotografie, dokumenty, wydawnictwa, filmy, nagrania…), życiorysy członków korporacji i inne opracowania historyczne.

Archiwum przybliży wszystkim zainteresowanym bogate tradycje akademickie naszego kraju oraz życie polskiej inteligencji w XIX i XX w. Użytkownicy systemu CZAPKA będą mogli pomóc w poszerzaniu zbioru, a naukowcy – korzystać z niego w swoich badaniach.

???? Serdecznie gratulujemy Filistrowi Profesorowi otrzymanego grantu oraz składamy życzenia pomyślności w realizacji projektu!

[opis projektu zaczerpnięty z: https://swps.pl/…/33282-prof-maurycy-zajecki-z-grantem…]

 

Recent Posts

Leave a Comment

5 × 1 =

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Not readable? Change text.